OP MD Gastro s.r.o.

Zemný plyn

Spoločnosť MD Gastro som oslovil telefónne nakoľko prevádzkovala Pizzeriu v Banskej Bystrici. Pána konateľa som predtým osobne nepoznal. Kontaktoval som ho cez prevádzku a dohodol sa na zaslaní podkladov.

Keď som vypracoval analýzu úspor, dohodol som si osobné stretnutie. Prešli sme si podstatné veci ohľadom faktúr, cien, a možnosti úspor.


Spoločnosť ma ročnú spotrebu zemného plynu nad 30MWh a teda je URSOm zaradený v neregulovanom tarife odberu. Teda dodávatelia svoje cenníky pre firmy nezverejňujú a cenu má každý podnikateľ individuálnu v závyslosti od spôsobu vyjednávania.

Pán konateľ sa rozhodol zúčastniť sa našej elektronickej aukcie a v porovnaní s jeho cenou 36,09 EUR/MWh sme mu vyjednali cenu 23,99EUR/MWh. 

 

Ušetril 767,70 EUR/rok2017.

Zmluva

OP MD Gastro s.r.o.

Elektrická Energia

Následne sa pán rozhodol s nami riešiť aj dodávku elektrickej energie. Pán si porovnal jeho súčasnú cenu s našou analýzou úspor a ukázalo sa, že môže ušetriť až 1582,37 EUR.

Pán konateľ si ešte porovnal aktuálnu ponuku po kontaktovaní súčasného dodávateľa s našou analýzou úspor. Aj v porovnaní s aktuálnou ponukou sa nám podarilo

ušetriť 282,53 EUR na ročnej.

Zmluva