OP Alexandra & CO, s.r.o.

Pána konateľa som spoznal cez kamaráta, ktorému sa sťažoval na veľky nedoplatok elektriny. Aj keď samotný nedoplatok neznamená neprimerane vysokú cenu elektriny, keď som sa pozrel na faktury spol. Alexandra & CO bolo na prvý pohľad jasné, že mohol a mal platiť menej. Len si konateľ do teraz neporovnával ponuky od viacerých dodávateľov.


Analýza úspor, ktorú som vypracoval ukázala, že je možné platiť menej v rozmedzí od 676 do 729 EUR.


Spoločnosť ma ročnú spotrebu elektriny do 30MWh a teda je URSOm zaradený v regulovanom tarife odberu, ktorý stanovuje max. cenu elektriny. No nereguluje minimálnu cenu. A teda v tomto prípade bolo vhodné zaradiť sa do balíka v elektronickej aukcii.

Pán konateľ sa rozhodol zúčastniť sa našej elektronickej aukcie a v porovnaní s jeho cenou 59,44 EUR/MWh sme mu vyjednali cenu 25,66 EUR/MWh.

 

Ušetrila 897,07 EUR/rok2017.

Zmluva