Aj vy môžete platiť menej za elektrinu a plyn

Výsledky šetrenia našich klientov

OP Alexandra & CO, s.r.o.

Pán konateľ sa rozhodol zúčastniť sa našej elektronickej aukcie a v porovnaní s jeho cenou 59,44 EUR/MWh sme mu vyjednali cenu 25,66 EUR/MWh.


Úspora klienta oproti predchádzajúcemu roku:

897,07 € (56%)

OP Chata Čergov, s.r.o.

Pani konateľka sa rozhodla zúčastniť sa elektronickej aukcie a v porovnaní s aktuálnou cenou 68,39 EUR/MWh pre rok 2017 sme jej vyjednali cenu 31,46 EUR/MWh.


Úspora klienta oproti predchádzajúcemu roku:

707,23 € (54%)

OP Janka a spol, s.r.o.

Pani konateľka sa rozhodla zúčastniť sa elektronickej aukcie a v porovnaní s ponukou na 22,80 EUR/MWh pre rok 2017 sme jej vyjednali cenu 17,05 EUR/MWh.


Úspora klienta oproti predchádzajúcemu roku:

830,76 € (25%)

OP MD Gstro, s.r.o.

Pán konateľ sa rozhodol zúčastniť sa našej elektronickej aukcie a v porovnaní s jeho cenou 36,09 EUR/MWh sme mu vyjednali cenu 23,99EUR/MWh


Úspora klienta oproti predchádzajúcemu roku:

767,70 € (33%)