ElektronickÁ aukcia energií

Najlepšiu dostupnú cenu na trhu

To je hlavná výhoda: v priamej súťaži dodávatelia znižujú cenu dovtedy, kým už nikto iný nie je ochotný či schopný cenu znížiť.

Ak máte väčší odber energie a o energetike dostatok vedomostí alebo skúseného známeho a dostatok času, v tom prípade si môžete vyjednať lepšie cenové ponuky u niektorých dodávateľov.

V prípade, že sa vám nepozdávali posledné nedoplatky za energiu a neviete ako a ktorého dodávateľa osloviť, aby ste získali lepšie ceny, e-aukcia je tu práve pre vás.

Ušetríte čas

Veď to poznáte. V tom lepšom prípade vás osloví obchodný zástupca, ktorý sa chce stretnúť. Následne je potrebné, aby ste mu zaslali podklady. Potom nasleduje ďalšie stretnutie. A to hovoríme stále iba o jednom dodávateľovi. Chcete si však porovnať viacero ponúk. Niektoré získate prostredníctvom emailu, ale vždy je to iba cenníková cena.

Elektronická aukcia, ktorú vám sprostredkujem, ušetrí čas potrebný na náročné vyjednávania, osobné stretnutia, či hodnotenia cenových ponúk.

Celú aukciu môžete mať plne pod dohľadom prostredníctvom on-line sledovania aukcie z pohodlia vašej kancelárie, obývačky atď.

Všetky ponuky v danom čase máte tak povediac priamo pred sebou, vyjednávanie za vás robí software. Ponuky prídu samy a vy si len užívate nižšie ceny.

Transparentnosť

Ste riaditeľ alebo nadriadený kompetentnej osoby zodpovednej za nákup energií?

Ako overujete, či osoba zodpovedná za nákup energií zabezpečila skutočne najnižšie ceny?

Objednajte si týždennú správu úspor alebo individuálnu analýzu úspor. Takýmto spôsobom si môžete preveriť lojálnosť vášho zamestnanca.

V prípade účasti v elektronickej aukcii na výber dodávateľa elektriny alebo plynu majú všetci dodávatelia rovnaké vstupné informácie, a teda stoja na rovnakej štartovacej čiare. Takýto postup je maximálne férový a zaručuje získanie najlepších podmienok. Rovnaká je aj štruktúra ponuky, a tak sa stráca problém s porovnávaním ponúk s odlišnými parametrami, neštandardnými poplatkami, nežiadanými „doplnkovými ponukami zadarmo“ zahrnutými v cene a pod.

Elektronická aukcia na výber dodávataľa energie

Energetická súťaž je transparentný proces na vyjednávanie nižšej ceny. Vašim novým dodávateľom sa stáva práve ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu a zároveň spĺňa požiadavky a etický kódex organizátora elektronickej aukcie.

Účasťou na výbere dodávateľa pomocou elektronickej aukcie teda šetríte čas, peniaze, získate transparentný prehľad a skontrolované obchodné podmienky novej zmluvy.

E-aukcie úspešne využíva viac ako 700 podnikateľov, firiem, inštitúcií, verejná správa a samospráva.