Časté problémy a moje rieŠenia

Malý podnikateľ, malá a stredná firma

Ako každý konateľ robíte porovnanie cien elektriny či plynu a sledujete paušálne náklady prevádzky vášho podnikania. Je viac ako možné, že sa stretávate s nasledujúcimi situáciami:


Cenové ponuky pre podnikateľov a firmy sú u mnohých dodávateľov ťažko dostupné:

  • Dodávatelia ich často nezverejňujú na svojich stránkach, teda je potrebné si ich vypýtať prostredníctvom obchodného oddelenia.
  • Dodávatelia si najskôr pýtajú potrebné podklady, napr. faktúry od súčasného dodávateľa (aj preto, aby vedeli akú maximálnu cenu vám môžu dať), čo je pre väčšinu podnikateľov a zastupujúcich firmu časovou záťažou.

Odporúčam porovnanie cien elektriny či plynu: týždennú správu alebo individuálnu analýzu úspor.


Cenová transparentnosť ponúk:

  • Nemôžete si byť istý tým, že vám súčasný dodávateľ ponúkol najnižšiu možnú cenu pri predĺžení zmluvy na ďalšie obdobie odberu elektriny alebo plynu.
  • Pri porovnaní cien elektriny či plynu viacerých cenových ponúk od viacerých dodávateľov sa môžete presvedčiť o snahe dodávateľov predať vám energiu čo najdrahšie.

Odporúčam porovnanie cien elektriny či plynu: týždennú správu alebo individuálnu analýzu úspor.


Možno lepšia cena. Ale nedôvera v zmenový proces a administratívnu spoľahlivosť nového dodávateľa:

  • Často Vám telefonujú a emailovo obťažujú obchodný zástupcovia alebo administratívny pracovníci?
  • Nejasne si žiadajú podklady? Či neprofesionálne sa snažia obchodovať?


Odporúčam:  účasť na elektronickej aukcii.

Veľké podniky

Veľké podniky majú na starostlivosť o energetiku určeného človeka – energetika.

Firemná korupcia

  • Energetik zodpovedný za nákup energií pre podnik môže uzavrieť zmluvu s nevýhodnou cenou a získať províziu od dodávateľského obchodníka.

Odporúčam: účasť na elektronickej aukcii.